български | english | deutsch
 

   Леополд Джордан  Силнотоково оборудване и инсталации

Фирма ЛЕОПОЛД ДЖОРДАН ООД изгражда електроинсталации от всякакъв тип, спазвайки изискванията по БДС и българското законодателство. Фирмата предлага на клиентите си цялостни решения за електрозахранване - проектиране, доставка, инсталиране, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване, извършва всички видове електроинсталационни дейности от ключа за осветление до изграждане на резервирано захранване с дизел генератори и UPS системи, трафопостове и външни кабелни канални мрежи. Фирмата проектира и изгражда заземление и мълниезащита с активни и пасивни мълниеотводни устройства.

Използваните компоненти и материали носят високото качество на водещите производители - Schneider Electric, OBO Bettermann, General Electric, ABB, Merten, ESSER, Megalux, Zumtobel и др. Основни доставчици са DTS, Moeller, Megalux, Schneider Electric, OBO Bettermann, Filkab, HPM, Gira,  Apolo, Himel, TORN.

Фирмата изпълнява поетите ангажименти, като стриктно спазва изискванията за качество и договорените с инвеститорите срокове за изпълнение. Гаранция за това са изградените обекти през годините, доверието на инвеститорите и партньорите и защитения сертификат за качество ISO 9001.

 

 

Ел. инсталации

                      Цялостно проектиране и изпълнение на електро инсталации.


 

Дизел генератори

Доставка , монтаж и пускане в
експлоатация на дизел генератори.

 elinstalls

 

 

Ел. табла

Проектиране, доставка на компоненти, изпълнение, тест, екзекутиви и свързване към съоръжения на ел.табла.

 

Фасадно и парково осветление

Изпълнение на фасадно и парково осветление 
с осветителни тела нанай-добрите производители.

 

Покривни външно отоплителни ел. инсталации

Проектиране, доставка и изпълнение на противообледенителни инсталации - покривни и водосточни